מדיניות פרטיות – אתר חיים צדוק

מדיניות פרטיות

בעל האתר "חיים צדוק" (להלן "האתר") מכבד את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל. על כן החליט בעל האתר לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתר, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות היא להסביר מהם נוהגי בעל האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש בעל האתר במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף בעת השימוש באתר.

מדיניות הפרטיות הינה בהתאם לאמור בסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר ומכוונת לשני המינים.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע אודות המשתמש. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, ו/או על ידי מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

יובהר כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, או בעת רכישת מוצרים, בעל האתר יבקש ממך מידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים. בנוסף יתבקש ממך לאשר קבלת תכנים שיווקיים הנוגעים לפעילות האתר.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו וכן תוכן שהמשתמש מעלה ו/או משתף ו/או יוצר באתר, יישמרו במאגר המידע של האתר. מאגר המידע נשמר על גבי שרתי אחסון אשר עשויים להימצא במדינת ישראל או מחוצה לה. המשתמש באתר מצהיר כי הוא מסכים לשמירת המידע גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

מטרות השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר
  • לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים קיימים
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך
  • לצורך שמירה על כללי ונהלי האתר אשר מופיעים בתקנון תנאי השימוש
  • לצורכי בקרה
  • לצרכי יצירת קשר ו/או למטרות שיווק וקידום האתר – באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS

המידע שישמש את העסק יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

בעל האתר מעוניין לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני בנושאי שיווק ופרסום שירותי האתר. אתה יכול להודיע לנו בכל עת שאתה לא מעוניין לקבל הודעות דואר אלקטרוני באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני:

tsadok_h@netvision.net.il

בנוסף, בכל הודעה דואר אלקטרונית שתשלח אליך יהיה כתוב מטה לא פחות מהקישור שיאפשר לך לבטל את קבלת ההודעות מאתרנו.

גילוי מידע לגורמים אחרים

בכל מקרה בו נדרשים מאיתנו למסור מידע אישי של המשתמשים, נעשה זאת רק על פי רישיון ובהתאם להוראות החוק בלבד.

אבטחת מידע

בעל האתר מאמץ את ההליכים הטכנולוגיים המתאימים והנוהלים לשמירה על המידע האישי של המשתמשים מפני אובדן, גילוי, גישה ללא רשות או שימוש לא חוקי. בכל מקרה בו יתברר כי אירוע הפרה לאבטחת המידע חרף כוונתנו, לא נישא באחריות לנזק הנגרם לך ו/או לצד ג' כלשהו, על כל סוגי הנזקים, הישירים והעקיפים, שיגרמו מאירוע הפרה כאמור.

שינויים למדיניות פרטיות

בעל האתר רשאי לשנות ולתקן את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת וללא הודעה מוקדמת. השינויים ייעשו פומבי על ידי פרסום המדיניות המעודכנת באתר והם יכנסו לתוקפם מיד לאחר הפרסום.

פרטי יצירת קשר

אם יש לך שאלות, הערות או בקשות הנוגעות למדיניות הפרטיות, אתה יכול ליצור איתנו קשר באמצעות:

טלפון - 0547245678
מייל – tsadok_h@netvision.net.il

מעוניינים לשמוע על נכסים נוספים
או לקבל מידע נוסף על הנכסים הקיימים?